#5560

سید حامد حسینی
سرپرست کل

با سلام آره حل شد
فقط افزونه یا کدی هست که خلاصه ای از نوشته کامل بزاره یعنی کل نوشته بنویسی بعدش افزونه باشه اتوماتیک خلاصش کنه و ادامه مطلب بزاره آخرش و بعد از زدن رو ادامه مطلب بره به صفحه کل نوشته. بعد اگر تصویر هم به نوشته اضاف شد این افزونه اتوماتیک تصویر رو هم به خلاصه اضاف کنه