#6001

01web
کاربر

دوست خوبم تگ h1 برای سایت شما در فایل header.php تعریف شده . شما میتونید تگ h1 رو به تگ h2 منتقل کنید و برای جایگزین از یک کلاس استفاده کنید