#6210

01web
کاربر

سلام ، این افزونه نصب کنید :

P3 (Plugin Performance Profiler)

ببینید منابع مصرفی چقدر هست و از چه افزونه ای .