پاسخ به : ایجاد تغییر در تبلیغات قالب صحیفه

#6265

01web
کاربر

در مورد قلب صحیفه یه آموزشی رو دیدم فکر میکنم به دردتون بخوره:

آموزش وردپرس و قالب صحیفه
https://clicksite.ir/layout.php?t=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3&id=108&act=cat

بستن